Đây là phần mềm Test giả lập tiêu đề tìm kiếm video online chia sẻ trên internet, xemphimvn2 chủ động chặn hiển thị các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam !